1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Hitelek
 4. LAKÁSCÉLÚ HITELEK
 5. TÖBBGYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSA

TÖBBGYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSA

Így kerek az otthon


Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel és Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel


THM(1): 3,11% - 3,20%

Most az otthona is nagyobb lehet, nem csak a családja!

 

Igényeljen állami támogatással nyújtott, kedvező kamatozású lakáshitelt a Takarék Csoport hálózatában!

 

A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

2018. december 1. napjától igényelhető a Takarék CSOK+10 és a Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel.

 

 • CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel:

a 2 gyermekes, illetve gyermekvállalással 2 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel vehető igénybe, abban az esetben, ha az igénylő házaspár új lakásépítésére vagy új lakás vásárlására, a 2,6 millió Ft összegű Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) is igénybe veszi.

 

 • CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel:

a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással 3 gyermekessé váló családok támogatására 15 millió Ft összegű Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel vehető igénybe, abban az esetben, ha az igénylő házaspár új lakásépítésére vagy új lakás vásárlására, a 10 millió Ft összegű Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) is igénybe veszi.

 

 

Kezdeti költségekre vonatkozó kedvezmények(2)

 • nem számítunk fel folyósítási díjat
 • nem számítjuk fel legfeljebb 6 000 Ft értékben a nem hiteles tulajdoni lap lekérdezésének költségét, amennyiben azt a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül
 • átvállaljuk a közokiratba foglalás díját maximum 50 000 Ft-ig
 • az első folyósítást követő 30 napon belül visszatérítjük az első értékbecslés díját az alapfedezetre vonatkozóan

 

Milyen célokra igényelhető?

Magyarország területén lévő új lakás vásárlására és új lakás építésére.

 

Miért előnyös a Takarék CSOK+10 és a Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

 • Kedvező: kamata az állam által kamattámogatással biztosított, ennek köszönhetően a piaci kamatozású hiteleknél kedvezőbb, a vonatkozó jogszabály szerint akár 25 éven keresztül fix, évi 3,00%
 • Kiszámítható: 5 éves kamatperiódus, hosszú távra rögzített kamatok, legfeljebb 25 év kamattámogatás, ezáltal könnyen tervezhetővé válnak a kiadások
 • Biztonságos: forint alapú, így nincs árfolyamkockázat

 

Kik vehetik igénybe és mik az igénylés feltételei?

 • Olyan, gyermek születését vállaló fiatal házaspárok, amelyek legalább egyik tagja még nem töltötte be a 40. életévét, a kérelem benyújtásának időpontjában.
 • Az igénylővel közös háztartásban élő, 2 (CSOK+10 OTK esetén) ,vagy  3 vagy több (CSOK+15 OTK esetén) vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevelő egyedülálló, vagy élettársi jogviszonyban élő személyek, illetve házastársak, vagy a fenti feltételnek megfelelő fiatal házaspárok, ha a gyermekvállalással gyermekeik száma legalább 2 (CSOK+10 OTK esetén) ,vagy  3 vagy több (CSOK+15 OTK esetén) lesz.
 • Az igénylő:

- magyar állampolgár vagy Magyarország területén élő bejelentett lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

   - ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással vagy

   - hontalan jogállással rendelkezik.

- nem szerepel a központi hitelinformációs rendszerben, vagy tartozását már legalább egy éve teljesítette.

 • Az igénylőknek legalább olyan mértékű igazolt jövedelemmel kell rendelkezniük, hogy a hitelhez kapcsolódó havi fizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják.
 • A hitel igénylői a lakásvásárlás vagy építés esetén annak megvásárlását, vagy elkészültét követően 90 napon belül a hitelcéllal érintett lakóingatlanban lakóhelyet létesítenek, amelyet 90 napon belül a hitelintézet felé igazolni kötelesek.
 • A hitelcéllal érintett (vásárolt, épített) lakóingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, valamint – a jogszabály által nevesített esetekben - a kiskorú gyermek is. Házastársak és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Lakásvásárlásnál az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti hozzátartozói, és, ha az eladó jogi személy, vagy egyéni vállalkozó – az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Lakásvásárlásnál a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt fizetési számlára teljesíti, ideértve azt is, ha a teljesítés az adásvételi szerződésben megjelölt ügyvédi letéti vagy eladói hiteltartozás kiegyenlítésére megadott technikai/hitel számlára történik.

 

Egyéb igénylési feltételek:

 • Az Igénylő új lakás vásárlása esetén a vételár egészét, építés esetén a Hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át (illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön/támogatás összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő) számlával kell, hogy igazolja.
 • 180 napos (CSOK+15 OTK igénylése esetén 2 éves) TB biztositotti jogviszony vagy középfokú/felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről,
 • Igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • A hitelkérelmet vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, építés esetén pedig a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt lehet benyújtani.

 

Mekkora az igényelhető hitelösszeg?

Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel esetén

Minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft.

 

Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel esetén

Minimum 1 millió Ft, maximum 15 millió Ft.

 

A nyújtható kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve az ügyfél igazolt jövedelmétől.

 

Milyen futamidővel igényelhető?

A kölcsön futamideje minimum 5, maximum 25 év.

 

Mekkora az állami támogatás mértéke?

A kamattámogatás mértéke a vonatkozó kormányrendelet szerinti bruttó kamat 3%-ponttal csökkentett mértékének megfelelő érték.

 

A 10 vagy 15 millió Ft összegű támogatott hitel igénylésének feltételei az általános feltételeken túl:

- A legfeljebb 10 millió Ft-os kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

 • lakás hasznos alapterülete legalább 50 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 80 m2.

- A legfeljebb 15 millió Ft-os kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

 

 

Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

 

Új lakás építése esetén

 • A kölcsön folyósítása – az ingatlan készültségi fokával arányosan – legalább kettő, legfeljebb öt, a Hitelintézet által meghatározott részletekben történik.
 • A részfolyósítások összegei készültségi fok arányosan (vagy konkrét munkálatok elvégzését követően), a saját erő, valamint a már folyósított kölcsönrészlet(ek) felhasználását és igazolását követően kerülnek folyósításra.
 • Az utolsó részfolyósítás összegét a hitelintézet a hitelcél teljes megvalósulását követően (utólag) folyósítja.
 • Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása közvetlenül az Ön által megjelölt fizetési számlára, átutalással történik.

 

Új lakás vásárlása esetén

 • A kölcsön folyósítása új lakás vásárlása esetén egy összegben történik.
 • Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása forintban, közvetlenül az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt, forintban vezetett fizetési számlára (mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is) átutalással történik.

 

Hogyan történik a hitelcél megvalósulásának ellenőrzése?

 

Lakásépítés esetén

A kölcsöncél megvalósulásának ellenőrzése az Ön nyilatkozata alapján – az egyes folyósítási feltételekhez rendelten – helyszíni szemle megtartásával, a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával, valamint építés esetén a hitelcél ingatlanba történő beköltözés – az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül lakcímkártya bemutatásával történik. Ezzel egyidejűleg szükséges a hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó kérelmét is bemutatni.

 

Lakásvásárlás esetén

A kölcsöncél megvalósításának ellenőrzése az adásvételi szerződés hitelintézet részére történő bemutatásával, a kölcsönösszegen felüli vételár-rész megfizetésének igazolásával, a kölcsön eladó(k) részére történő közvetlen folyósításával, a bejegyzett tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolásával, valamint a hitelcél ingatlanba történő beköltözés a kölcsön folyósítását követően legfeljebb 90 napon belül lakcímkártyával történő igazolással történik.

 

Reprezentatív példák:

 

Konstrukció Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel
Hitelcél vásárlás építés
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelező/Hitelközvetítő Takarék Csoport Takarék Csoport
Hitelkamat típusa Változó kamatozás Változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Hitel devizaneme Forint Forint
Hitel futamideje 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 240
Hitelkamatláb mértéke 3,00% 3,00%
THM 3,11% 3,20%
Törlesztőrészlet összege 27 837 Ft 27 837 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 6 693 480 Ft 6 730 942 Ft
A hitel teljes díja 1 693 480 Ft 1 730 942 Ft

 

Konstrukció Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel
Hitelcél vásárlás építés
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog kerül bejegyzésre a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog kerül bejegyzésre
Hitelező/Hitelközvetítő Takarék Csoport Takarék Csoport
Hitelkamat típusa Változó kamatozás Változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Hitel devizaneme Forint Forint
Hitel futamideje 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 240
Hitelkamatláb mértéke 3,00% 3,00%
THM 3,11% 3,20%
Törlesztőrészlet összege 27 837 Ft 27 837 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 6 693 480 Ft 6 730 942 Ft
A hitel teljes díja 1 693 480 Ft 1 730 942 Ft

 

Mindkét példában 1 ingatlanfedezettel történt a számítás.

 

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, amelynek díját - a pontos összeg ismeretének hiányában - a reprezentatív példa, illetve a THM nem tartalmazza. Hitelintézeti fizetési számla fenntartása/nyitása nem kötelező, ezért a számlavezetés díját a reprezentatív példa nem tartalmazza.

(1) A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt a 2019. február hónapra irányadó kondíciók alapján. A THM értékek 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek változása esetén módosulhatnak.

A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának megfizetését vállalja át a Hitelintézet. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a vonatkozó jogszabály szerint a teljes futamidő alatt fix évi 3%.

A THM értéke függ a hitel folyósítási módjától, mert szakaszos folyósítású építési hitel esetén a helyszíni szemlék száma is befolyásolja, illetve függ az ügyfél számlanyitási szándékától is, a szükséges tulajdoni lapok, és az ingatlanok számától.

(2)A kedvezmények és az akciók visszavonásig, de legkésőbb 2019. május 31. napjáig befogadott és legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig szerződött piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelek esetén érvényesek.


A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. További, részletes információért kérjük, forduljon munkatársainkhoz. A Takarék CSOK+10 és a Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel a Fontos tudnivalók menüpontban feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhető el.

 

 

 

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények