Pénzügyi Rezsicsökkentés

Havi első kettő, összesen 150 000 forintig terjedő ingyenes készpénzfelvétel

 A pénzügyi rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 2013. november 22-én módosította a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényt, amely tartalmazza a fogyasztók által díjmentesen elérhető banki készpénzkifizetés és készpénzfelvétel feltételeit.
 
 1. Ki jogosult a havi kétszeri, összesen maximum 150 000 forintos ingyenes készpénzfelvételre?
 
Azon Ügyfelek, akik

  • betöltötték 16. életévüket, 
  • Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, 
  • és nyilatkozatot tesznek a kedvezményezett fizetési számlát vezető pénzintézetnél.
     

2. Hogyan vehető igénybe a kedvezmény, mire terjed ki?
 

  • Amennyiben bankkártya kapcsolódik a nyilatkozatban megjelölt lakossági fizetési számlához, az ingyenes készpénzfelvétel bármely belföldi (Magyarországon elhelyezett) automata bankjegykiadó gépből (ATM) igénybe vehető. 
  • Ha a törvénymódosítás hatályba lépését (2013. november 22.) megelőzően nem rendelkezett a számlatulajdonos a fizetési számlához kapcsolódóan bankkártyával, 2014. december 31-ig van lehetősége bankfióki pénztárban ingyenesen készpénzfelvételre, a határidő lejártát követően már csak bankkártyával lehet a havi két ingyenes készpénzfelvételi kedvezményt igénybe venni. Ezért javasoljuk, hogy a nyilatkozat leadásával egy időben bankkártyát is igényeljen számlájához. 


A törvénnyel összhangban, abban az esetben, ha több tulajdonosa is van a fizetési számlának, a főtulajdonos vagy a társtulajdonos tehet nyilatkozatot. Amennyiben az Ügyfél nem egyedüli tulajdonosa a számlának és arra a számlára már annak másik tulajdonosa (társtulajdonosa) nyilatkozatot tett, úgy, arra újabb nyilatkozat nem tehető. Egy számlához csak egy nyilatkozatot lehet tenni.

Amennyiben egy vagy több tulajdonosnak több bankkártyája is kapcsolódik a számlához, a kedvezményes készpénzfelvétel bármelyikkel történhet a törvényben meghatározott mértékig. 
Hitelkeret terhére a számlára érkező munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem, szociális ellátás, valamint ösztöndíj összegének erejéig, de legfeljebb 150 000 forintig kötelező az ingyenes készpénzfelvétel biztosítása.

A törvényben meghatározott mértéket meghaladó készpénzfelvétel mértéke után a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott díjtétel kerül felszámításra.
 
 3. Mikor, hogyan tehető meg a kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat?
 
A törvény értelmében Ügyfeleink 2013. december 1-jét követően bármikor nyilatkozhatnak a havi két – legfeljebb százötvenezer forintig terjedő – díjmentes készpénzfelvételről és ezt a nyilatkozatot bármikor visszavonhatják. Az adott hónap 20. napjáig megtett, vagy visszavont nyilatkozatok a következő hónap 1. napján lépnek hatályba. (Tehát például a 2014. január 20-ig tett nyilatkozatok 2014. február 1-én lépnek hatályba.) A kedvezmény igénybevétele a minden hónap 20-áig megtett nyilatkozat alapján - és a törvényi feltételek megléte esetén - a következő hónaptól, de leghamarabban 2014. február 1-jétől lehetséges. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nyilatkozat hiányában a számlavezető Hitelintézet nem köteles a kedvezményt biztosítani.


A számlatulajdonos nyilatkozatban jelölheti meg azt az egy – választása szerinti - fizetési számláját, amelyre vonatkozóan a díjmentes készpénzfelvételt igénybe kívánja venni. A nyilatkozat személyesen írásban a számlavezető fiókban, illetve a Takarékszövetkezet internetbanking rendszerén tehető meg (utóbbi jelenleg még nem elérhető). Új nyilatkozat az előző nyilatkozat visszavonását követően adható.
A fiókban leadható írásbeli nyilatkozatot az oldal alján elhelyezett linken tudja letölteni.
 
4. Milyen dokumentumok szükségesek a nyilatkozat megtételhez?
 
A nyilatkozat megtételéhez/visszavonásához az alábbi személyazonosító okmányok valamelyike szükséges:

 

  • személyazonosító igazolvány + lakcímkártya, vagy
  • útlevél + lakcímkártya, vagy
  • vezetői engedély + lakcímkártya

 

Esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal számlavezető Hitelintézetének munkatársaihoz! 

Az alábbiakban letöltheti az igényléshez szükséges nyilatkozatot, valamint tájékoztató anyagainkat, és az MNB sajtóközleményét, tájékoztatóját. 

 

MNB tájékoztató 

Tájékoztató az ismételt ügyfél átvilágítási kötelezettségről

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt ügyfél-átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

 

Részletek