1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Fogyasztási hitelek
 4. Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön

Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön

Megcélzott ügyfélkör


 


Azon természetes személyek, akik más hitelintézet(ek)nél fennálló fogyasztási hiteleit szándékoznak kiváltani.

A kölcsön összege: 

 

 • Minimum: 300.000,- forint
 • Maximum: 5.000.000,- forint (de maximálisan a kiváltásra kerülő fogyasztási kölcsönök igényléskor fennálló tartozása).
  A fentieken túl nem lehet a kölcsön összege magasabb, mint az Igénylő(k) igazolt havi nettó jövedelmének a tízszerese, csökkentve az Igénylők bármely hitelezőnél fennálló, a kiváltó kölcsönnel kiváltásra nem kerülő személyi kölcsöneinek aktuális összegével.

 

A kölcsön igénybevételének feltételei:

 

Minden feltétel a Takarék Személyi Kölcsönnél feltüntetett feltételekkel egyezik meg.

 

A kölcsön devizaneme: HUF (forint)

 

A kölcsön futamideje

 

 • Minimális futamidő: 24 hónap
 • Maximális futamidő: e konstrukció esetén 84 hónap

 

Kamatozás


A Hitelkamat referencia-kamatból és kamatfelárból áll.

 

Jövedelem jóváírás vállalása nélkül: 3 havi BUBOR+12,12% kamatfelár.

 

Futamidő alatt minimálisan nettó 200.000 Ft hitelintézeti számlára érkező egyösszegű

jövedelem jóváírás vállalásával: 3 havi BUBOR+12,12% kamatfelár - 3% kamatfelár kedvezmény.

 

Szükséges nyomtatványok:


A szükséges nyomtatványok köre megegyezik a Takarék Személyi Kölcsönnél, mint alapterméknél meghatározottakkal, a további kiegészítéssel:

 

 • Igazolás a fennálló és kiváltandó hiteltartozásról 
 • az Adós által kiállított átutalási megbízás(ok) a kölcsön összegének átutalására

 

 

Kondíciók
 

Termékkódok: LTKTSZK151(60 hónapig) LTKTSZK501 (60 hónap felett)
A kölcsön összege: 300.000,- Ft – 5.000.000,- Ft
A kölcsön futamideje: 24 hónap – 84 hónap
Referencia-kamatláb: 3 havi BUBOR
Kamatfelár: 12 %, mely a kamatkedvezmények függvényében max. 9 %-ig csökkenthető
Kamatfelár-változtatási mutató: H4F3
Kamatkedvezmények:

 

feltételek minimum 200.000.-Ft jóváírás  Maximális kamatkedvezmény 
1 500 001-5 000 000 Ft között  3%  3% 

 

Minimum 200.000.-Ft jóváírás vállalása esetén a kamatkedvezmény 3%.
A feltétel nem teljesülés esetén a Hitelintézet a feltüntetett kamatfelár kedvezményt véglegesen megszüntetheti és a jövedelem jóváírás vállalása nélküli kamatfelárat alkalmazza.
A kedvezményes kamatfelár visszaállítására – a kedvezmény megvonását követően a feltételek újbóli teljesítése esetén – sincs mód!
Jóváírás: a bankszámlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. A jóváírási kötelezettség akár több részletben és akár több számlára (deviza számlára is) teljesíthető. A saját számlák közötti átvezetéseket, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírásokat nem vesszük figyelembe.

 

Jutalékok, díjak és költségek:

 

                                                                      Jutalékok

 

Megnevezés Mértéke Esedékessége
Hitelfolyósítási jutalék 1 %, min 3.000.-Ft, max 200.000.-Ft folyósításkor

 

 

                                                                      Díjak

 

Megnevezés Mértéke Esedékessége
Rendkívüli ügyintézési díj (Bankinformáció, fedezetigazolás, kivonatmásolás stb.) 3.000.-Ft felmerüléskor
Hitelszerződés módosítás díja
- fogyasztási kölcsönök esetében
6.000.-Ft a szerződés második módosításakor

- Jelzáloggal nem fedezett kölcsönök esetén

- ha a hátralévő futamidő rövidebb, mint 12 hónap
- ha a hátralévő futamidő hosszabb, mint 12 hónap

Az előtörlesztett tőketartozás
0,5 %-a
1 %-a
de nem lehet több mint a hátralévő futamidőre kalkulált hitelkamat összege
teljesítéskor
Mentes az előtörlesztés a díjfizetés alól, ha
- 12 hónap alatt egy alkalommal teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a 200.000 Ft-ot
- ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történik
   
Adós, adóstárs, kezes felszólítás díja 1.000.-Ft/levél felmerüléskor
Hitelfelmondás díja
(adós, adóstárs, kezes)
2.000.-Ft/levél + közjegyzői költség felmerüléskor
SMS felszólítási díj 100.-Ft/db felmerüléskor
Ügyvédi felszólítás díja 1.500.-Ft/levél felmerüléskor
Központi Hitelinformációs Rendszerből ügyfél-lekérdezésenként felszámított díj 1.000.-Ft felmerüléskor
Levelezés költsége 500.-Ft/db felmerüléskor

                                                                    Költségek

 

Megnevezés Mértéke Esedékessége
Közjegyzői okirat költsége közjegyző által számlázott összeg felmerüléskor
Biztosítás költsége (vagyonbiztosítás és hitelfedezeti életbiztosítás) biztosító által meghatározott összeg felmerüléskor

 

                                                             Késedelmi kamatok

 

Tőke késedelmi kamata 6% felmerüléskor
Kamat késedelmi kamata 6% felmerüléskor

 

 

Kedvezmények: nincs
Reprezentatív példa:
Fogyasztási kölcsönök:
Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt fogyasztási vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket, valamint egyenletes havi törlesztést figyelembe véve:
Hitelkamat típusa változó kamatozás
Hitel összege 3 000 000 Ft
Hitel devizaneme HUF
Hitel futamideje 5 év
Törlesztőrészletek száma 60 db
Hitelkamatláb mértéke 12,38%
THM (Teljes Hiteldíj Mutató) 14,38%
Törlesztőrészlet összege 66 904 Ft / hó
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 4 075 370 Ft
A hitel teljes díja 1 075 370 Ft
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értéke 3 millió forint összegű 5 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembe vételével kerültek meghatározásra:

 • Folyósítási jutalék (hitelösszeg 1%-a): 30.000.-Ft
 • Számlavezetés havi díja: 255.- Ft
 • Hitelhez kapcsolódó elektronikus átutalás díja 16.500,-Ft
 • Biztosítás havi díja: 1.000,-Ft

KHR lekérdezés díja: 1.000.-Ft
A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

 

Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt fogyasztási vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket, valamint egyenletes havi törlesztést figyelembe véve:
Hitelkamat típusa változó kamatozás
Hitel összege 500 000 Ft
Hitel devizaneme HUF
Hitel futamideje 3 év
Törlesztőrészletek száma 36 db
Hitelkamatláb mértéke 12,38%
THM (Teljes Hiteldíj Mutató) 17,45%
Törlesztőrészlet összege 16 574 Ft / hó
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 621 109 Ft
A hitel teljes díja 121 109 Ft
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értéke 3 millió forint összegű 5 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembe vételével kerültek meghatározásra:

 • Folyósítási jutalék (hitelösszeg 1%-a): 5.000.-Ft
 • Számlavezetés havi díja: 255.- Ft
 • Hitelhez kapcsolódó elektronikus átutalás díja 3.750.-Ft
 • Biztosítás havi díja: 1.000,-Ft
 • KHR lekérdezés díja: 1.000.-Ft
  A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!
  A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények