1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Jelzálogfedezet mellett nyújtott hitelek
 4. Takarék Szabadfelhasználású Hitel

Takarék Szabadfelhasználású Hitel

Milyen célokra igényelhető?
A Takarék Szabad felhasználású Hitel termék célja a fogyasztók olyan jellegű kiadásainak standardizált finanszírozása, melyekre az Igénylő célhitelt nem tud, vagy nem kíván igénybe venni, de rendelkezik a Hitelintézet számára elfogadható ingatlan fedezettel. A hitel nem vehető igénybe közerkölcsöt sértő és jogszabály által tiltott tevékenységekre.

Milyen devizanemben érhető el?

A Takarék Szabad Felhasználású Hitel kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

 

Mekkora összegű hitel igényelhető?


A kölcsön összege: 

 • minimum: 1.000.000,- Ft
 • maximum: 50.000.000,- Ft


A hitel futamideje
A kölcsön futamideje legalább 3 év, legfeljebb 30 év.

 

A hitelnyújtás általános feltételei: 

 

Adósra, Adóstársra vonatkozó részletes feltételek:

 

 • nagykorú, cselekvőképes, fogyasztónak minősülő természetes személy, aki magyar vagy EGT állampolgár és legalább egy hitelszereplő a kölcsön futamidejének lejáratáig nem tölti be a 70. életévét;
 • legalább 6 hónapja állandó (bejelentett) magyarországi lakóhellyel rendelkezik,

 

Fedezetként elfogadható ingatlanok: 


A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén elhelyezkedő, természetes személy tulajdonában levő per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges és tulajdonviszonyai rendezettek.

 

A Hitelintézet hitelcéltól függetlenül egységesen az alábbiakban felsorolt típusú ingatlanokat fogadja el fedezetként:

 

 • Lakóingatlan: 
 • Építési telek, amely belterületi és lakóingatlan építésére alkalmas, önállóan megközelíthető és a közmű csatlakozási lehetőség megoldott. 
 • Termőföld, azaz szántó, legelő, gyep, rét, és legfeljebb 10 %-ig tartalmaz egyéb, nem elfogadott besorolású ingatlanrészt (pl. erdőt) és amelynél a birtoktest minimum 1 ha
 • Tanya
 • Zártkerti területen lakóingatlanként nyilvántartott épület a földtörvény alóli mentesség igazolás esetén
 • Üdülő/nyaraló
 • Üzlet/iroda

 

További feltétel:

 

 • A Hitelintézet előírhatja Adóstárs bevonását az ügyletbe.
 • A fedezeti ingatlanra az ingatlan újjáépítési értékének megfelelő mértékű, vagyonbiztosítási szerződést kell kötni (kivéve termőföld, építési telek). Az érintett Biztosító által cégszerűen aláírva kiadott Fedezetigazolást kell a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről.
 • Amennyiben van haszonélvezeti/özvegyi jog az ingatlanon, azt a folyósítást megelőzően töröltetni kell, vagy a haszonélvezeti/özvegyi jog jogosultja Adóstársként bevonásra kerül a kölcsönügyletbe.

 

Akciók


A 2017. június 30-ig befogadott és legkésőbb 2017. augusztus 31-ig szerződött ügyletek esetében a hitelintézet átvállalja a következő költségeket, díjakat:

 • az első értékbecslés díját az alapfedezetre vonatkozólag,
 • a folyósítási díjat,
 • az e-hiteles tulajdoni lap díját egy ingatlanra vonatkozóan,
 • a közokiratba foglalás díját 50 ezer forintig

 

Kamatozás feltételei:

TAKARÉK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITEL REFERENCIAKAMATHOZ KÖTÖTT TAKARÉK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITEL FIX 5 TAKARÉK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITEL FIX 10
A kamatfelár-kamatperiódus hossza 5 év Kamatperiódus hossza 5 év Kamatperiódus hossza 10 év
6 havi BUBOR + 3,50% – 6,50% 6,00%-9,00% 6,50%-9,50%

 

Kamat/kamatfelár kedvezmények:

 

a) Rendszeres havi számlajóváírás:

 • legalább 100.000,- Ft jóváírás esetén 0,70
 • legalább 250.000,- Ft jóváírás esetén 1,20
 • legalább 400.000,- Ft jóváírás esetén 1,70


b) Hitelösszeg alapján: 

 • 4.000.000,- Ft - 8.999.999,- Ft összeg esetén 0,50
 • legalább 9.000.000,-Ft összeg esetén 1,00


c) Hitelintézet saját hatáskörben: maximum 1,00

 

A kamat/kamatfelár kedvezmények új jelzáloghitel igénylése esetén érvényesek és a kamat/kamatfelár kedvezmények minden esetben a meghirdetett kamat/kamatfelár felső értékéből kerülnek levonásra.
A fenti kategóriák szerint adható kamat/kamatfelár kedvezmények összevonhatóak, de a kedvezmények együttes mértéke nem haladhatja meg a 3,00 százalékpontot.

 

A rendszeres jóváírást a hitel teljes futamideje alatt fenn kell tartani.
Jóváírásnak tekintendőek a számlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. Rendszeres havi jóváírás esetén az elvárt jóváírási kötelezettség akár több részletben is teljesíthető. 


Nem tekintendő jóváírásnak a kamat/kamatfelár kedvezmény szempontjából: a saját számlák közötti átvezetés, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírás.
A számlára érkező jóváírás teljesülését a Hitelintézet 3 havonta vizsgálja felül, a vizsgálat időpontját megelőző 3 hónapos időszakra, míg a késedelmes teljesítést és a fizetési számla meglétét havonta vizsgálhatja a Hitelintézet.

 

Amennyiben az Ügyfél a kamat/kamatfelár-kedvezményhez szükséges, hitelszerződésben vállalt jóváírást nem teljesíti legalább 2 hónapon keresztül, úgy a vállalt jóváíráshoz kapcsolódó kedvezményt a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől elveszíti. Amennyiben az Ügyfél a következő vizsgált 3 hónapban legalább 2 hónapon keresztül újra maradéktalanul teljesíti a vállalt feltételeket, a kedvezmény a vizsgálatot követő esedékességkor visszaállításra kerül.

 

Amennyiben az Ügyfél a hitel törlesztésével legalább 90 napja bármilyen összegben késedelemben áll, vagy bármely okból a fizetési számlája megszüntetésre kerül, az összes kamat/kamatfelár kedvezményét elveszíti a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől, adott esetben kamatperióduson belül. A továbbiakban a kölcsön ügyleti kamata a szerződött konstrukcióra vonatkozóan meghirdetett, a szerződésben rögzített kamat/kamatfelár felső értékére módosul. Amennyiben késedelmét az Ügyfél maradéktalanul rendezi és a fizetési számla jogviszony is fennáll, akkor a vizsgálatot követő első esedékességkor az összes, a szerződésben rögzített kamat/kamatfelár kedvezmény visszaállításra kerül, feltéve, hogy az Ügyfél a jóváírásra vonatkozó kötelezettségét is folyamatosan teljesíti.

 

A kamat/kamatfelár kedvezmény feltételeinek nem tejesítése miatt megvonása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak.
 

Törlesztés:
A kölcsön törlesztési napját az Ügyfél választhatja meg. A törlesztési nap a hónap 1. és 28. napja közötti bármely nap lehet.

 

Előtörlesztés:
Részleges vagy teljes előtörlesztésre az ügyfél bármikor jogosult.

Hirdetmények