1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Jelzálogfedezet mellett nyújtott hitelek
 4. KORONA Jelzáloghitel szabadfelhasználásra

KORONA Jelzáloghitel szabadfelhasználásra

Érvényes: 2017. február 01-től

Termékkódok: LKSZABH151 (60 hónapig) LKSZABH501 (60 hónap felett)
A kölcsön összege: 1.000.000,- Ft – 25.000.000,- Ft
A kölcsön futamideje: 12 hónap – 240 hónap
Referencia-kamatláb: 6 havi BUBOR
Kamatfelár: 5,50%, mely a kamatkedvezmények függvényében max. 4%-ig csökkenthető
Kamatfelár-változtatási mutató: H4F3 vagy H4F5
Kamatkedvezmények:

 • A megjelölt hiteltermékek esetében a kamatfelárból 0,50 % mértékű kedvezményre jogosult az az ügyfél, aki a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanra a lakásbiztosítást a Takarékszövetkezetnél kötötte, mindaddig, amíg biztosítási díjfizetési kötelezettségének szerződésszerűen, esedékességkor eleget tesz. A kamatfelár-kedvezmény a fenti feltétel teljesítése esetén a futamidő végéig megilleti az ügyfelet. Amennyiben az ügyfél a kölcsön futamideje alatt a biztosítási díj megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, vagy a biztosítási szerződés a futamidő alatt bármely okból megszűnik, úgy a késedelembe esés, illetve a megszűnés időpontját követő hónap első napjától a kamatkedvezménnyel nem csökkentett, teljes, szerződésben eredetileg meghatározott kamatfelárat köteles megfizetni. A megszűnést követően új biztosítási szerződés megkötése nem eredményez ismételten kedvezményt, azaz ebben az esetben az ügyfél kamatfelár-kedvezményre már nem jogosult. Ha a Takarékszövetkezetnél kötött, szerződésszerűen teljesített, nem késedelmes kölcsönszerződés módosításra kerül, vagy a kölcsön ugyancsak a Takarékszövetkezet által folyósított új kölcsönszerződéssel kerül kiváltásra, akkor a kedvezmény változatlanul megilleti az ügyfelet.
 • 0,5% kamatkedvezményben részesül, akinek a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájára havi rendszeres jövedelem érkezik.
 • Ügyfélminősítés eredményétől függően további 0,5 % kamatkedvezmény adható.

 

Jutalékok, díjak és költségek:

 

                                                                 Jutalékok

Megnevezés Mértéke Esedékessége
Hitelfolyósítási jutalék 1 %, min 3.000.-Ft, max 200.000.-Ft folyósításkor

 

                                                                       Díjak

Megnevezés Mértéke Esedékessége
Hitelbírálati díj 6.000.-Ft folyósításkor, elutasítás esetén 5 munkanapon belül
Rendkívüli ügyintézési díj (Bankinformáció, fedezetigazolás, kivonatmásolás stb.) 3.000.-Ft felmerüléskor
Hitelszerződés módosítás díja
 • jelzálog alapú kölcsönök esetében
 • Biztosítékcserés módosításkor
12.000.-Ft
20.000.-Ft
a szerződés második módosításakor
Előtörlesztés díja
 • jelzálog fedezettel nyújtott kölcsönök esetén
 • jelzáloglevéllel finanszírozott hitel esetén
Az előtörlesztett tőketartozás
1,5 %-a
2 %-a
teljesítéskor
Mentes az előtörlesztés díjfizetés alól:
 • ügyfélkapcsolat fennmaradása esetén, ismételt hitelfelvétel alapján (adósságrendező hitel)
 • jogszabály alapján mentes kölcsönök
 • ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történik
   
Adós, adóstárs, kezes felszólítás díja 1.000.-Ft/levél felmerüléskor
Hitelfelmondás díja
(adós, adóstárs, kezes)
2.000.-Ft/levél + közjegyzői költség felmerüléskor
Hitelszámlák megszűnési díja 7.000.-Ft megszűnéskor
SMS felszólítási díj 100.-Ft/db felmerüléskor
Ügyvédi felszólítás díja 1.500.-Ft/levél felmerüléskor
KHR értesítés díja felvitel esetén 300.-Ft felmerüléskor
TAKARNET-ről lekért tulajdoni lap díja 5.000.-Ft/db felmerüléskor
Központi Hitelinformációs Rendszerből ügyfél-lekérdezésenként felszámított díj 670.-Ft felmerüléskor
Biztosíték felülvizsgálati díja 10.000.-Ft/db felmerüléskor

 

                                                                  Költségek

 Megnevezés  Mértéke Esedékessége 
Ingatlan értékbecslés költsége (ingatlanonként)  értékbecslő által számlázott összeg  a kölcsönigénylés benyújtásakor 
E-hiteles térképmásolat költsége   3.000.-Ft/db felmerüléskor 
Földhivatal részére fizetendő ingatlan nyilvántartási költségek (jelzálogjog bejegyzése, vételi jog, törlése, jelzálogjog törlése)  tényleges földhivatali eljárás költsége   felmerüléskor
Közjegyzői okirat költsége  közjegyző által számlázott összeg   felmerüléskor
Biztosítás költsége (vagyonbiztosítás és hitelfedezeti életbiztosítás)  biztosító által meghatározott összeg   felmerüléskor

 

 

                                                          Késedelmi kamatok

 Tőke késedelmi kamata 6%  felmerüléskor 
Kamat késedelmi kamata   6% felmerüléskor 

 

 Kedvezmények:


4 db fedezetként elfogadott tulajdoni lap lekérdezése ingyenes
A közjegyzői okirat költségéből 20.000.-Ft átvállalása


Reprezentatív példa:
Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt kölcsönre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket, valamint egyenletes havi törlesztést figyelembe véve:
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelkamat típusa változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft
Hitel devizaneme HUF
Hitel futamideje 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db
Hitelkamatláb mértéke 5,92%
THM (Teljes Hiteldíj Mutató) 6,54%
Törlesztőrészlet összege 35 679 Ft / hó
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 8 688 365 Ft
A hitel teljes díja 3 688 365 Ft
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értéke 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembe vételével kerültek meghatározásra:

 • Folyósítási jutalék (hitelösszeg 1%-a): 50.000.-Ft
 • Értékbecslés díja: 25.000.-Ft
 • Jelzálogbejegyzés és törlés költsége: 19.200.-Ft
 • Számlavezetés havi díja: 255.-Ft/hó
 • Hitelhez kapcsolódó elektronikus átutalás díja: 16.500.-Ft
 • Biztosítás havi díja: 1.000.-Ft
 • KHR lekérdezés díja: 670.-Ft
 • Hitelbírálati díj: 6.000.-Ft
 • Hitelszámlák megszűnési díja: 7.000.-Ft
  A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!
  Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.
Hirdetmények